Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) στη Βόρεια Ελλάδα - ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) στη Βόρεια Ελλάδα - ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Αγωγοί Ύδρευσης στις Παραγλαύκιες Οδούς

Αγωγοί Ομβρίων Υδάτων με Μορφή Αντιστήριξης Πανέλων

Υδραυλικά Έργα σε Κατοικίες - Γεωθερμία

Έργο Μικρής Περιμετρικής Πατρών

Έργο Κατασκευής Ανισόπλευρου Κόμβου Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών