Μίσθωση Εξοπλισμού σε Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα

Ο μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται για οποιαδήποτε χρήση σε ιδιωτικά και δημόσια έργα (μίσθωμα ανά ώρα).